Wat is Agile scrum

Agile scrum versus traditionele projectmanagementmethodieken

Agile scrum is een moderne projectmanagementmethodiek die vaak wordt gebruikt in sectoren waarin veel denkwerk plaatsvindt, zoals de ICT. Bij Qlic werken we agile, wat betekent dat we snel en effectief reageren op veranderingen die plaatsvinden. ‘Agility’ staat dan ook voor wendbaarheid. De methode staat lijnrecht tegenover traditionele projectmanagementmethodieken als Prince2 en de watervalmethode. Bij de traditionele methoden worden de beoogde resultaten per fase in kaart gebracht. Een volgende fase begint pas op het moment dat een vorige fase is afgerond. De nadruk ligt op het ‘wat’ in plaats van het ‘hoe’: het product dat aan het einde van het project opgeleverd gaat worden is aan het begin van het project al bekend. Een mogelijk risico hiervan is dat er onrealistische verwachtingen worden gecreëerd en onhaalbare afspraken worden gemaakt. Om die reden werken we bij Qlic volgens agile-principes en niet volgens traditionele projectmanagementmethodes. Bij agile werken wordt dit risico namelijk voorkomen, omdat er wordt gefocust op het ‘hoe’: welke vervolgstappen zullen worden genomen zodat er een voor de klant zo optimaal mogelijk product wordt geleverd? Het eindproduct krijgt gaandeweg het proces, waarbij de klant veel inspraak heeft, steeds meer vorm.

Zelforganiserende scrumteams

Scrum is de meest gebruikte agile-methodiek. Omdat eenvoud, flexibiliteit en makkelijke communicatie hierin centraal staan, werkt Qlic volgens deze methode. We hebben een multidisciplinair, zelforganiserend team dat de klant of de product owner tijdens het gehele proces continu op de hoogte houdt. Het scrumteam is verantwoordelijk voor de planning, de werkverdeling en de voortgangsbewaking.

Scrumrollen

In een scrumteam zijn drie rollen te onderscheiden: de scrummaster, de product owner en het team. De scrummaster ondersteunt het scrumproces, leidt het team op en coacht het team in zelforganisatie, eigenaarschap en persoonlijke groei. De product owner is de klant of een vertegenwoordiger van de klant en bepaalt wat in welke volgorde gedaan moet worden. Het team tot slot is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en afleveren van het product.

Sprints verhogen de klantwaarde

Bij Qlic werken we met zogenaamde sprints. Een sprint heeft een vaste, vooraf afgesproken tijdsduur waarin het team een vooraf bepaalde hoeveelheid werk oppakt en afrondt binnen het vooraf bepaalde tijdsbestek. Het resultaat van elke sprint is dan ook een concreet stukje werk dat aan de product owner getoond kan worden. De product owner kan hier vervolgens feedback op geven. Op die manier kan er op tijd bijgesprongen worden mocht de product owner een andere weg in willen slaan. Het creëren van klantwaarde wordt door ons scrum-team dan ook altijd als uitgangspunt gehanteerd.

Ook Qlic werkt volgens de agile scrum-methode

Wil jij een website of maatwerkapplicatie laten ontwikkelen en veel inspraak hebben in het productontwikkelingsproces? Wij bespreken graag de mogelijkheden met je onder het genot van een kop koffie!

Meer weten over Agile scrum ?