Wat is Planningpoker

Bij de scrummethode wordt er gewerkt in sprints. Aan het begin van een sprint wordt vastgesteld over welke functionaliteiten de software moet bevatten. Hiervoor worden verschillende taken opgesteld. Ook de complexiteit van de taken en de hoeveelheid werk per user story (die inzicht geeft in wie de software met welk doel moet gaan gebruiken) moet worden ingeschat. Die inschatting wordt gemaakt aan de hand van planningpoker. Elk lid van het scrumteam bepaalt individueel hoe complex elke taak is. Hiervoor wordt een nummerreeks gebruikt die is afgeleid van (maar niet gelijk is aan) de rij van Fibonacci, namelijk 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 20 – 40 – 100. Het team beslist vervolgens gezamenlijk hoeveel punten worden toegekend aan elke taak. Op basis daarvan wordt besloten welke taken in één sprint worden samengevoegd, en welke taken naar een volgende sprint worden doorgeschoven.

Waarom planningpoker?

Mensen vinden het lastig om precieze cijfers in te schatten. Probeer de hoogte van de Martinitoren (de bekendste en hoogste toren in Groningen) maar eens in te schatten: de kans is groot dat je dit moeilijk vindt en het antwoord niet weet. Met het inschatten van relatieve hoogtes hebben mensen echter veel minder moeite. Als de Eiffeltoren (300 meter) naast de Martinitoren (97 meter) wordt gezet, ziet bijna iedereen dat deze drie keer zo hoog is als de Martinitoren. Om die reden wordt er bij de scrummethode ook gebruik gemaakt van relatieve aantallen. Precies inschatten hoe lang een taak zal duren is lastig, maar inschatten hoe lang een taak duurt ten opzichte van een andere taak is goed te doen. Bij planningpoker wordt er van tevoren bepaald voor hoeveel punten er ‘plek’ is binnen een sprint. Dit aantal wordt verdeeld over de te realiseren taken binnen een sprint. Als het maximale aantal punten is toegekend, is er geen ruimte meer voor extra taken binnen deze sprint. Die taken worden dan teruggeplaatst in de product backlog, een overzicht van álle taken die uitgevoerd moeten worden om de definitieve software tot stand te brengen. In een volgende sprint worden de nieuwe taken (uit de product backlog) weer bepaald. Uiteraard wordt ook in deze sprint de complexiteit en de duur van de taken weer vastgesteld aan de hand van planningpoker.

Qlic ontwikkelt in samenspraak met jou je maatwerkapplicatie

Wil jij een website of maatwerkapplicatie laten ontwikkelen en veel inspraak hebben in het productontwikkelingsproces? Wij bespreken graag de mogelijkheden met je onder het genot van een kop koffie!

Meer weten over Planningpoker ?