THe Qore

Ontwikkelingsproject maatwerksoftware - The Qore

Qlic Internet Solutions B.V. (hierna: Qlic) levert software-oplossingen voor diverse klanten, dit zijn voornamelijk automatiseringssystemen op het gebied van CRM, financiën en HR. Qlic ziet in de praktijk dat wensen en behoeften van klanten wat betreft de inhoud van hun automatiseringssysteem qua softwarematige uitvoering overeenkomen. Aanleiding voor dit softwareproject is voortgekomen bij het herhaaldelijk herbouwen van dezelfde type software met weinig herbruikbaarheid van onderdelen hierin.

De doelstelling is om modulair software te kunnen ontwikkelen waarin de modules van het product voor meerdere projecten en klanten te gebruiken zijn en het als een SaaS product te vermarkten is. Daarbij is het van belang en vooral technisch uitdagend dat gestreefd wordt naar standaardisatie in de vorm van een basis product met licenties, met toch mogelijkheden voor maatwerk binnen de applicatie zonder dat dit de basis aantast. Zo blijft de basis generiek en te updaten maar kan elke applicatie een flexibele schil bevatten.

Onder de werkzaamheden valt het bouwen van de software om een combinatie te kunnen opleveren tussen maatwerk en herbruikbare software. Het eindproduct moet bestaan uit een web platform waarin (maatwerk) modules gekozen en geïnstalleerd kunnen worden. Deze modules bieden functionaliteit aan voor het product dat in gebruik wordt genomen door de eindgebruiker. De werkzaamheden komen voort uit het technische haalbaarheidsonderzoek dat Qlic heeft uitgevoerd.

Qlic zal aan het einde van dit project een modulair software applicatie hebben ontwikkeld waarin de modules van het product voor meerdere projecten en klanten te gebruiken zijn. De applicatie zal draaien in de cloud en uiteindelijk als een SaaS product in de markt worden gezet. Het belangrijkste resultaat is een set van optimaal samenwerkende modules die, door een flexibele schil, zich naar buiten (klant) toe geconfigureerd kunnen worden en samenwerken, zodanig dat de klant dit ervaart als een maatwerkapplicatie die zeer nauw aansluit bij haar behoeften. Daarbij is het van belang en vooral technisch uitdagend dat Qlic streeft naar standaardisatie in de vorm van een basis product met licenties, met toch mogelijkheden voor maatwerk binnen de applicatie zonder dat ditde basis aantast. Zo blijft de basis generiek en te updaten maar kan elke applicatie een flexibele schil bevatten.

Handboek: EFRO